Welkom

 U bent van harte welkom om rond te kijken op de website.
Heeft u een vraag over de stichting of wilt u graag contact met de straatpastor?
Neem dan via het contactformulier of de what’s app button contact op.

In Hoorn is Esther Jeunink werkzaam als straatpastor.
Zij biedt een luisterend oor en waar mogelijk praktische hulp
aan mensen die veel op straat zijn.
Zij is op maandag, woensdag en donderdag te vinden op straat, in de inloop of in de opvang.
Daarnaast organiseert zij verschillende projecten, zoals een lunch, maaltijdproject, festival en is zij aanwezig in de inloop.
Ook houdt zij regelmatig lezingen bij kerken of andere organisaties
om te vertellen over haar werk.
Vaak neemt ze iemand mee die zijn ervaringsverhaal deelt met de luisteraars,
zodat er echte verbinding ontstaat tussen mensen met en zonder (t)huis.

“Wat kunnen de gezamenlijke kerken betekenen voor dak- en thuisloze stadgenoten?”

 Dat is de vraag die leidde tot de oprichting van Stichting Straatpastoraat Hoorn.
Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen,  bijvoorbeeld omdat zij dak- of thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is.  Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.  Maar ook gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.  Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in een bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.  Als mensen weer een woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze hen thuis op.  Als er zorg of extra hulp nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar de juiste instantie, of zelf even mee gaan naar een afspraak.