Welkom

 U bent van harte welkom om rond te kijken op de website.
Heeft u een vraag over de stichting of wilt u graag contact met de straatpastor?
Neem dan via het contactformulier of de what’s app button contact op.

In Hoorn is Esther Jeunink werkzaam als straatpastor.
Op maandag, dinsdag en woensdag is zij te vinden op straat, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.
Ook organiseert zij verschillende projecten, zoals een lunch, maaltijdproject en
koffie met ’n praatje.
Regelmatig houdt zij lezingen bij kerken of andere organisaties
om te vertellen over haar werk.

Een luisterend oor op straat

Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven, specifiek aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen, maar ook aan een ieder die daar behoefte aan heeft.  Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.  Maar ook gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.  Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in de inloop, de maatschappelijke opvang, of gewoon in hun eigen huis.